Data Keadaan Siswa

                                                              KEADAAN PESERTA DIDIK
                                                       SMK NEGERI 4 KAB. TANGERANG
                                                          TAHUN PELAJARAN : 2020-2021
BULAN :  JANUARI 2021                 SMT : 2 (GENAP)
NO KELAS JML.AWAL BULAN MASUK KELUAR JML.AKHIR BULAN KET.
L P JML L P L P L P JML
1 10. TATA BUSANA. A 0 38 38         0 38 38  
2 10. TATA BUSANA. B 1 36 37         1 36 37  
  JML 10. TATA BUSANA 1 74 75 0 0 0 0 1 74 75  
                         
3 10. TATA NIAGA (A) 16 23 39         16 23 39  
4 10. TATA NIAGA (B) 19 20 39         19 20 39  
5 10. TATA NIAGA (C) 21 17 38         21 17 38  
  JML 10. TATA NIAGA 56 60 116 0 0 0 0 56 60 116  
                         
6 10. AKUNTANSI (A) 5 33 38         5 33 38  
7 10. AKUNTANSI (B) 4 34 38         4 34 38  
8 10. AKUNTANSI (C) 5 34 39         5 34 39  
  JML 10. AKUNTANSI 14 101 115 0 0 0 0 14 101 115  
                         
9 10. MULTIMEDIA (A) 26 14 40         26 14 40  
10 10. MULTIMEDIA (B) 26 13 39         26 13 39  
11 10. MULTIMEDIA (C) 29 10 39         29 10 39  
  JML 10. MULTIMEDIA 81 37 118 0 0 0 0 81 37 118  
                         
12 10. OTOMASI INDUSTRI (A) 40 0 40         40 0 40  
13 10. OTOMASI INDUSTRI (B) 39 0 39         39 0 39  
  JML 10. OTOMASI INDUSTRI 79 0 79 0 0 0 0 79 0 79  
JUMLAH 10. TB, TN, AK, MM, OI 231 272 503 0 0 0 0 231 272 503  
                         
14 11. TATA BUSANA (A) 1 47 48         1 47 48  
15 11. TATA BUSANA (B) 0 48 48         0 48 48  
  JML 11. TATA BUSANA 1 95 96 0 0 0 0 1 95 96  
                         
16 11. TATA NIAGA (A) 13 23 36         13 23 36  
17 11. TATA NIAGA (B) 17 17 34         17 17 34  
18 11. TATA NIAGA (C) 18 16 34         18 16 34  
  JML 11. TATA NIAGA 48 56 104 0 0 0 0 48 56 104  
                         
19 11. AKUNTANSI (A) 4 31 35         4 31 35  
20 11. AKUNTANSI (B) 5 31 36         5 31 36  
21 11. AKUNTANSI (C) 5 31 36         5 31 36  
  JML 11. AKUNTANSI 14 93 107 0 0 0 0 14 93 107  
                         
22 11. MULTIMEDIA (A) 24 12 36         24 12 36  
23 11. MULTIMEDIA (B) 24 12 36         24 12 36  
  JML 11. MULTIMEDIA 48 24 72 0 0 0 0 48 24 72  
                         
24 11. OTOMASI INDUSTRI (A) 36 0 36         36 0 36  
25 11. OTOMASI INDUSTRI (B) 36 0 36         36 0 36  
  JML 11. OTOMASI INDUSTRI 72 0 72 0 0 0 0 72 0 72  
JUMLAH 11. TB, TN, AK, MM, OI 183 268 451 0 0 0 0 183 268 451  
                         
26 12. TATA BUSANA (A) 0 34 34         0 34 34  
27 12. TATA BUSANA (B) 0 34 34         0 34 34  
  JML 12. TATA BUSANA 0 68 68 0 0 0 0 0 68 68  
                         
28 12. TATA NIAGA (A) 11 24 35         11 24 35  
29 12. TATA NIAGA (B) 15 17 32         15 17 32  
30 12. TATA NIAGA (C) 16 20 36       1 16 19 35  
31 12. TATA NIAGA (D) 15 20 35         15 20 35  
  JML 12. TATA NIAGA 57 81 138 0 0 0 0 57 81 138  
                         
32 12. AKUNTANSI (A) 6 30 36         6 30 36  
33 12. AKUNTANSI (B) 5 29 34         5 29 34  
34 12. AKUNTANSI (C) 6 28 34         6 28 34  
35 12. AKUNTANSI (D) 6 29 35         6 29 35  
  JML 12. AKUNTANSI 23 116 139 0 0 0 0 23 116 139  
                         
36 12. MULTIMEDIA (A) 20 12 32         20 12 32  
37 12. MULTIMEDIA (B) 20 11 31         20 11 31  
38 12. MULTIMEDIA (C) 19 12 31         19 12 31  
39 12. MULTIMEDIA (D) 19 12 31         19 12 31  
  JML 12. MULTIMEDIA 78 47 125 0 0 0 0 78 47 125  
                         
40 12. OTOMASI INDUSTRI (A) 34 0 34         34 0 34  
41 12. OTOMASI INDUSTRI (B) 33 0 33         33 0 33  
  JML 12. OTOMASI INDUSTRI 67 0 67 0 0 0 0 67 0 67  
JUMLAH 12. TB, TN, AK, MM, OI 225 312 537 0 0 0 0 225 312 537  
                         
42 13. OTOMASI INDUSTRI (A) 35 0 35         35 0 35  
43 13. OTOMASI INDUSTRI (B) 36 0 36         36 0 36  
  JML 13. OTOMASI INDUSTRI 71 0 71 0 0 0 0 71 0 71  
                         
JUMLAH TOTAL 710 852 1562 0 0 0 0 710 852 1562